Visualització de contingut web

Atenció al públic ATV Alacant

 

AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA A ALACANT

C/ CHURRUCA, 25- 03003 Alacant

Telèfon: 012. Si telefona des de fora de la Comunitat Valenciana: 963 866 000 (des de l'estranger amb prefix +34)

Horari d'atenció al públic:

  • Informació i tramitació d'autoliquidacions: Dilluns a divendres: de 9:00h a 14:00h.
  • Registre general:  Dilluns a divendres: de 9.00 a 14:30h. Més informació PROP.

L'ATV romandrà tancada en els dies festius assenyalats pel calendari laboral (1 de gener, 19 de març, 2 i 5 d'abril, 1 de maig, 24 de juny, 15 d'agost, 9 i 12 d'octubre, 1 de novembre, 6, 8 i 25 de desembre). També el 23 de juny de 2021.

Dies de tancament i horari especial:

  • Els dies 24 i 31 de desembre les oficines romandran tancades i no es prestarà servei d'atenció al públic, si bé aquests dies són hàbils a l'efecte de còmput de terminis dels procediments administratius. En aquests dies podrà presentar-se documentació (diferent d'autoliquidacions i ajornaments i fraccionaments associades a les mateixes) en els llocs establits en l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les autoliquidacions i sol·licituds d'ajornaments i fraccionaments es podran presentar de manera telemàtica, bé mitjançant procediment Sar@ per als tributs que ho tenen previst (model 600 i 620), bé mitjançant el procediment general de tramitació (Z) per als models 650 i 651.