Visualització de contingut web

Pas 1: Emplenament i pagament del model 620

Cal observar que es distingeixen dues tipologies d'autoliquidació en funció del tipus de vehicle objecte de transmissió, que determina la seua forma de presentació:

A.- Quota Fixa:

En el cas d'adquisició d'automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, de valor inferior a 20.000 euros i amb més de 5 anys d'antiguitat, exclosos els qualificats com a vehicles històrics.
(Són distingibles en l'emplenament del model, perquè la casella 86- Tipus Impositiu, pren valor 0).

 

 

En aquest cas, i una vegada l'autoliquidació haja sigut:

 

1.- Calculada

 

 

2.- Generada

 

 

3.- Impresa

 

 

4.- Pagada (si no és exempta)

 

 

5.- I el justificant de pagament, generat i imprés (si no és exempta)

 

 

Pot presentar-se directament en la Prefectura de Trànsit corresponent, sense necessitat que l'Administració tributària expedisca justificant de presentació de l'impost.
 • En cas de ser de quota fixa i NO exempta, cal imprimir i presentar el model 620 d'autoliquidació i el justificant de pagament.
 • En cas de ser de quota fixa i exempta, només cal imprimir i presentar el model 620 d'autoliquidació.
És a dir, no és necessari realitzar el pas 2.

 

B.- No Quota Fixa:

En la resta de casos, hauran de comptar amb el justificant de la seua presentació expedit per l'òrgan competent de la Generalitat, per la qual cosa, a més de l'emplenament, càlcul, generació, impressió, i pagament indicats en el punt anterior ha de realitzar la presentació.davant l'administració tributària, ja siga:
 
 • De forma presencial: mitjançant la sol·licitud de Cita previa.
 • De forma telemàtica: Pas 2 del procés.

 

Accés a confecció en línia del model 620

Instruccions, documentació addicional i informació del procediment

 

Visualització de contingut web

Pas 2: Presentació Telemàtica

Aquest pas es realitza de forma telemàtica, i amb les següents característiques a tindre en compte.

 • És necessari l'ús de certificat digital.

 • Pot ser presentat per:

  • El comprador del vehicle: En aquest cas en el model emplenat en el pas 1, el comprador (casella 5) i el presentador (casella 33), han de ser coincidents, i el certificat amb el qual s'accedeix a la plataforma ha de ser del comprador.

  • Per un representant:

   • En aquest cas en el model emplenat en el pas 1, el comprador (casella 5) i el presentador (casella 33), no són coincidents, i el certificat amb el qual s'accedeix ha de ser el del representant que coincidirà amb la casella 33.

   • Ha de constar en la data de presentació, en el registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), la representació atorgada del Comprador al Representant per al tràmit de presentació del 620. (mes informació)

 • Si ja s'ha realitzat el pagament de l'autoliquidació a través de la plataforma de pagaments de la Generalitat valenciana, serà detectat i no se li sol·licitarà el pagament d'aquesta.

Ha de tindre preparada la documentació en format digital per a aportar-la.

 • Si és una Embarcació, s'haurà d'aportar:

  • Contracte de compravenda.

  • Document de característiques tècniques de l'embarcació. (Original i còpia del Rol o document expedit en la Comandància de Marina en el qual consten les característiques tècniques de l'embarcació).

 
 • Si és per a vehicles i ciclomotors:

  • Contracte de compravenda.

  • Permís de Circulació del vehicle. En defecte d'això, es podrà acompanyar informe de la Prefectura provincial de trànsit, en el cas de vehicles, o original i còpia de l'alta de l'Ajuntament. En el cas de ciclomotors no matriculats.

  • Targeta d'inspecció tècnica del Vehicle. Obligatori solo si el vehicle no s'ha trobat en la Base de dades de la Direcció General de Trànsit. (Plaques Verdes, vehicles d'importació, etc..).

 
Per a presentar deu:
 

 

1.- Accedir mitjançant certificat digital.

 

 

2.-Introduir el número de document generat, i un correu electrònic d'avís per a quan el resultat de la tramitació siga depositat en la carpeta ciutadana.

 

 

3.- Aportar la documentació sol·licitada.

 

 

4.- Realitzar el pagament de la taxa en cas de no ser exempta. (Recorde: Si ja ha realitzat el pagament mitjançant la passarel·la de pagaments de la GVA, aquest pagament no se li sol·licitarà).

 

 

5.- Presentar.

 

 

6.- Obtindre el justificant de realització del tràmit.

 

 

7.- Una vegada processada la petició, i com a molt en el termini de 24 hores, rebrà un correu electrònic indicant que el resultat està depositat en la carpeta ciutadana.

 

 

8.- En la carpeta ciutadana del comprador (i del representant si n'hi haguera) trobarà:

 • Si el processament de la petició ha sigut correcte.

  • L'autoliquidació.

  • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.

  • Justificant de pagament, si el mateix ha sigut realitzat durant el procés de presentació.

  • justificant de la seua presentació expedit per l'òrgan competent de la Generalitat.

 • Si el processament de la petició ha sigut incorrecte.

  • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.

  • Detall de l'error perquè puga esmenar-lo.

 

 

 

Accés a la plataforma de tramitació

Accés a la Carpeta Ciutadana

Visualització de contingut web

Contacte assistència tècnica/incidències