Visualització de contingut web

Pas 1: Emplenament i pagament del model 620

Cal observar que es distingeixen dues tipologies d'autoliquidació en funció del tipus de vehicle objecte de transmissió, que determina la seua forma de presentació una vegada emplenat el model 620:

 1.  Quota Fixa:

En el cas d'adquisició d'automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, de valor inferior a 20.000 euros i amb més de 5 anys d'antiguitat, exclosos els qualificats com a vehicles històrics.
(Són distingibles en l'emplenament del model, perquè la casella 86- Tipus Impositiu, pren valor 0).

 

Pas 1 Model 620. Pestanya Autoliquidació. Casella 86 - Tipus Impositiu, pren valor 0

 

En aquest cas, i una vegada l'autoliquidació haja sigut:

 

 1. Calculada

 

Pas 1.1 Model 620. Botó CALCULAR

 

 1. Generada

 

Pas 1.2 Model 620. Botó GENERAR AUTOLIQUIDACION

 

 1. Impresa

 

Pas 1.3 Model 620. Botó Imprimir

 
 1. Pagada (si no és exempta)

 

Pas 1.4 Model 620. Realitzar pagament Online

 

 1. I el justificant de pagament, generat i imprés (si no és exempta)

 

Pas 1.5 Model 620. Justificant de pagament

 

Pot presentar-se directament en la Prefectura de Trànsit corresponent, sense necessitat que l'Administració tributària expedisca justificant de presentació de l'impost.
 • En cas de ser de quota fixa i NO exempta, cal imprimir i presentar el model 620 d'autoliquidació i el justificant de pagament.
 • En cas de ser de quota fixa i exempta, només cal imprimir i presentar el model 620 d'autoliquidació.
És a dir, no és necessari realitzar el pas 2.

 

 1. No Quota Fixa:

En la resta de casos, hauran de comptar amb el justificant de la seua presentació expedit per l'òrgan competent de la Generalitat, per la qual cosa, a més de l'emplenament, càlcul, generació, impressió, i pagament indicats en el punt anterior ha de realitzar la presentació.davant l'administració tributària, ja siga:
 
 • De forma presencial: mitjançant la sol·licitud de Cita previa.
 • De forma telemàtica: Pas 2 del procés.

 

Accés a confecció en línia del model 620

Instruccions, documentació addicional i informació del procediment

 

Visualització de contingut web

Pas 2: Presentació Telemàtica

Aquest pas es realitza de forma telemàtica, i amb les següents característiques a tindre en compte.

 • És necessari l'ús de certificat digital.

 • Pot ser presentat per:

  • El comprador del vehicle: En aquest cas en el model emplenat en el pas 1, el comprador (casella 5) i el presentador (casella 33), han de ser coincidents, i el certificat amb el qual s'accedeix a la plataforma ha de ser del comprador.

  • Per un representant:

   • En aquest cas en el model emplenat en el pas 1, el comprador (casella 5) i el presentador (casella 33), no són coincidents, i el certificat amb el qual s'accedeix ha de ser el del representant que coincidirà amb la casella 33.

   • Ha de constar en la data de presentació, en el registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), l''adhesió sol·licitada pel presentador o la representació atorgada del Comprador al Representant per al tràmit de presentació del 620. (mes informació)

 • Si ja s'ha realitzat el pagament de l'autoliquidació a través de la plataforma de pagaments de la Generalitat valenciana, serà detectat i no se li sol·licitarà el pagament d'aquesta.

Ha de tindre preparada la documentació en format digital per a aportar-la.

 • Si és una Embarcació, s'haurà d'aportar:

  • Contracte de compravenda.

  • Document de característiques tècniques de l'embarcació. (Original i còpia del Rol o document expedit en la Comandància de Marina en el qual consten les característiques tècniques de l'embarcació).

 
 • Si és per a vehicles i ciclomotors:

  • Contracte de compravenda.

  • Permís de Circulació del vehicle. En defecte d'això, es podrà acompanyar informe de la Prefectura provincial de trànsit, en el cas de vehicles, o original i còpia de l'alta de l'Ajuntament. En el cas de ciclomotors no matriculats.

  • Targeta d'inspecció tècnica del Vehicle. Obligatori solo si el vehicle no s'ha trobat en la Base de dades de la Direcció General de Trànsit. (Plaques Verdes, vehicles d'importació, etc..).

 
Per a presentar deu:
 

 

 1. Accedir mitjançant certificat digital.

 

Pas 2.1 Model 620. Assistent de tramitació. Accedir mitjançant certificat digital

 

 1. Introduir el número de document generat, i un correu electrònic d'avís per a quan el resultat de la tramitació siga depositat en la carpeta ciutadana.

 

Pas 2.2 Model 620. Introduir número de document generat i un correu electrònic d'avís

 

 1. Aportar la documentació sol·licitada.

 

Pas 2.3 Model 620. Aportar documentació

 

 1. Realitzar el pagament de la taxa en cas de no ser exempta. (Recorde: Si ja ha realitzat el pagament mitjançant la passarel·la de pagaments de la GVA, aquest pagament no se li sol·licitarà).

 

Pas 2.4 Model 620. Realitzar pagament de les taxes

 

 1. Presentar.

 

Pas 2.5 Model 620. Registrar la sol·licitud

 

 1. Obtindre el justificant de realització del tràmit.

 

Pas 2.6 Model 620. Obtindre justificant del tràmit

 

 1. Una vegada processada la petició, i com a molt en el termini de 24 hores, rebrà un correu electrònic indicant que el resultat està depositat en la carpeta ciutadana.

 

Pas 2.7 Model 620. Correu indicant que el resultat està depositat en la Carpeta Ciutadana

 

 1. En la carpeta ciutadana del comprador (i del representant si n'hi haguera) trobarà:
 • Si el processament de la petició ha sigut correcte.

  • L'autoliquidació.

  • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.

  • Justificant de pagament, si el mateix ha sigut realitzat durant el procés de presentació.

  • justificant de la seua presentació expedit per l'òrgan competent de la Generalitat.

 • Si el processament de la petició ha sigut incorrecte.

  • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.

  • Detall de l'error perquè puga esmenar-lo.

 

Pas 2.8 Model 620. Carpeta Ciutadana. Accedir mitjançant certificat digital

 

 

Accés a la plataforma de tramitació

Accés a la Carpeta Ciutadana

Visualització de contingut web

Contacte assistència tècnica/incidències