Sol·licitud de certificat de presentació de documents davant l'Agència Tributària Valenciana a l'efecte de l'article 6,c) de la llei hipotecària

Solicitud de certificado de presentación de documentos ante la Agencia Tributaria Valenciana a efectos del artículo 6,c) de la ley hipotecaria

Modelo 760 - Solicitud de certificado de presentación de documentos ante la Agencia Tributaria Valenciana a efectos del artículo 6,c) de la ley hipotecaria