Affichage de contenus web

¿QUÈ ÉS 756, DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS/RECTIFICACIó D'AUTOLIQUIDACIONS, QUI POT UTILITZAR-LO, QUINS AVANTATGES TÉ?

El nou model 756 habilita un sistema per a la sol·licitud de devolucions, a través de mitjans telemàtics, tant de devolució d'ingressos indeguts com si es deriven d'una rectificació d'autoliquidació que permetrà crear unes vies segurs i estables per al desenvolupament de les relacions dels particulars i professionals amb l'Administració tributària de La Generalitat.

El principal avantatge del sistema radica en el fet que permet una tramitació més ràpida i efectiva, podent realitzar tots els passos, sense necessitat de cues ni desplaçaments per a:

  1. L'obtenció dels models de sol·licitud.
  2. La presentació i aportació de documentació annexa que justifique la citada sol·licitud.

Això possibilita la presentació de sol·licituds de devolució d'ingressos de la Generalitat (bé perquè haja emplenat una autoliquidació perjudicant-lo als seus interessos, o perquè s'haja produït duplicitat en el pagament de deutes o sancions tributàries, perquè s'haja ingressat una quantitat superior a la que es devia, o si s'han ingressat deutes o sancions tributàries prescrites) des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, al marge de l'horari presencial d'Atenció al Contribuent.