Affichage de contenus web

Composició actual de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana

La composició actual de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, que garanteix l'equilibri de gènere en la composició de l'òrgan en virtut del que es disposa en l'article 9 del Decret 53/2020, de 24 d'abril, és la següent:

1. Presidència

Ruth María Merino Peña, en la seua condició de titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

 

2. Vicepresidència

Eusebio Monzó Martínez, en la seua condició de titular de la secretaria competent en matèria d'hisenda.

 

3. Vocalies

a) En representació de l'Administració:

1. En representació de la Direcció General de l'Agència Tributària Valenciana:

Vocal titular: Sonia Encarnación Díaz Español.

2. En representació de la Subdirecció General de l'Agència Tributària Valenciana:

Vocal titular: 

3. En representació de la Delegació de l'Agència Tributària Valenciana a Castelló:

Vocal titular: Carlos Llopis Rausa.

4. En representació de la Delegació de l'Agència Tributària Valenciana a Alacant:

Vocal titular: Francisco Simoes Neto.

5. En representació del Departament de Gestió Tributària de l'Agència Tributària Valenciana:

Vocal titular: Pilar Ivars Pérez.

Vocal titular: Enrique Guillén Bort.

6. En representació del Departament d'Inspecció Tributària de l'Agència Tributària Valenciana:

Vocal titular: Consuelo de Rojas Zabala.

Vocal titular: Isabel Cazorla Company.

7. En representació del Departament de Recaptació Tributària de l'Agència Tributària Valenciana:

Vocal titular: Francisco Javier Casas Gimeno.

Vocal titular: José María Cabello Clotet.

8. En representació del Departament d'Informàtica de l'Agència Tributària Valenciana:

Vocal titular: David Duato Micó.

Vocal titular: Carmen Romeu Iborra.

9. En representació del Departament de Valoració de l'Agència Tributària Valenciana:

Vocal titular: Miguel Ángel Cardo Palacios.

Vocal titular: Leopoldo Bellver Solaz.

10. En representació del Servei de Règim Jurídic de l'Agència Tributària Valenciana:

Vocal titular: Antonio López Miró.

11. En representació de l'Oficina de Qualitat i Estadístiques Tributàries de l'Agència Tributària Valenciana:

Vocal titular: Fernando Verdú Castillo.

12. En representació de l'Equip de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Agència Tributària Valenciana:

Vocal titular: Luis Felipe López Ortiz.

13. En representació de la Secretaria General de l'Agència Tributària Valenciana:

Vocal titular: Julia Cuello Espuña.

14. En representació de la Direcció General de Tributs i Joc:

Vocal titular: Inmaculada Domínguez Calomarde.

15. En representació de la Subdirecció General de Tributs:

Vocal titular: Joaquín Forés Marzá.

16. En representació del Deganat del Col·legi de Registradors de la Comunitat Valenciana:

Vocal titular 1: Alberto Adán García.

Vocal suplent 1: Javier Anastasio Martínez Talamantes.

Vocal titular 2: Inmaculada Gosálvez Simbor

Vocal suplent 2: Rosa Navarro Díaz.

17. En representació de la Universitat de València:

Vocal titular 1: Amadeo Fuenmayor Fernández

Vocal suplente 1: María de los Desamparados Sanchis Llopis

Vocal titular 2: Salvador Montesinos Oltra

Vocal suplente 2: Maria Pilar Alguacil Marí

18. En representació de la Universitat Politècnica de València:

Vocal titular 1: Fernando Hernández Guijarro.

Vocal suplent 1: Dionisio Ortíz Miranda.

Vocal titular 2: Virginia Vega Carrero.

Vocal suplent 2: María del Mar Marín Sánchez.

19. En representació de la Universitat d' Alacant:

Vocal titular 1: Emilio Cencerrado Millán.

Vocal suplent 1: Aurora Ribes Ribes.

Vocal titular 2: Yolanda Martínez Muñoz..

Vocal suplent 2: Luis Alfonso Martínez Giner.

20. En representació de la Universitat Miguel Hernández d'Elx:

Vocal titular 1: José Francisco González Carbonell.

Vocal suplent 1: José Antonio Cavero Rubio.

Vocal titular 2: Paula Vicente-Arche Coloma.

Vocal suplent 2: Eva Aliaga Agulló.

21. En representació de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana:

Vocal titular 1: Diego González Ortiz.

Vocal suplent 1: Modesto Fabra Valls.

Vocal titular 2: Luisa Alama Sabater.

Vocal suplent 2: Cristina Pauner Chulvi.

 

b) En representació de les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana:

1. En representació de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV):

Vocal titular: María Josefa López Ródenas.

Vocal suplent: Francisco Rodríguez Baixauli.

2. En representació de l'Il·lustre Col·legi Notarial de València:

Vocal titular: Myriam Lacalle Cervera.

Vocal suplent: Fausto José Revert García.

3. En representació de la Xarxa de Professors de Dret Financer i Tributari (RPDFT):

Vocal titular: Alfredo García Prats.

Vocal suplent: Amparo Navarro Faure.

4. En representació del Comité d'Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI):

Vocal titular: Rosa Mari Bayarri Romar.

Vocal suplent: Luis Vañó Gisbert.

5. En representació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València (ICAV):

Vocal titular: Salvador Calomarde Domínguez.

Vocal suplent: Concepción Hontanares Cortés Herrero.

6. En representació de l'Associació Professional d'Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana (APAF CV):

Vocal titular: Luis Chinchilla Hurtado.

Vocal suplent: Carolina Verdés Pastor.

7. En representació de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (CONCOVAL):

Vocal titular: Francisco Javier Quiles Bodí.

Vocal suplent: Isabel Montero López.

8. En representació del Col·legi Oficial de Censors Jurats de Comptes de la Comunitat Valenciana:

Vocal titular: Rafael Molero Prieto.

Vocal suplent: Lola Mor Cebrián.

9. En representació del Col·legi d'Economistes de València (COEV):

Vocal titular: Juan José Enríquez Barbé.

Vocal suplent: Marta Peiró Jurado.

10. En representació de la Coordinadora d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (CVONGD):

Vocal titular: Cristina Ramón Lupiáñez.

Vocal suplent: Enrique Asensi Martín.

11. En representació de l'Associació per a la Taxació de les Transaccions Financeres i l'Acció Ciutadana del País Valencià (ATTAC):

Vocal titular: Alberto Martínez Sánchez.

Vocal suplent: Carmen Castro García.

12. En representació del Consell Valencià de Col·legis Oficials de Graduats Socials de València:

Vocal titular: José Crespo Pérez.

Vocal suplent: Carmen Pleite Broseta.

13. En representació de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF):

Vocal titular: Antonia Zapater Hernández.

Vocal suplent: Eduardo Rallo Martínez.

14. En representació de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València:

Vocal titular: Alejandra Gallén Llansola.

Vocal suplent: Juan Carlos Cortell Segovia.

15. En representació del Col·legi de Gestors Administratius d'Alacant:

Vocal titular: Pilar García Muñoz.

Vocal suplent: José Mª Mora Culiáñez.

16. En representació de la Fundació d'Estudis Borsaris i Financers (FEBF):

Vocal titular: Ignacio Varona García.

Vocal suplent: Isabel Giménez Zuriaga.

17. En representació de la Campanya per una Justícia Fiscal:

Vocal titular: Salvador Penalba.

Vocal suplent: Ximena Medina Mejía.

18. En representació de la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià (CCOO):

Vocal titular: Ana Belén Montero Martínez

Vocal suplent: Daniel Patiño Miñana

19. En representació de la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT):

Vocal titular: Mª Carmen Estornell Serrano.

Vocal suplent: Constantino Calero Vaquerizo.

20. En representació de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV):

Vocal titular: Laura Vicente.

Vocal suplent: Ricardo Miralles.

 

4. Direcció Tècnica

Sonia Encarnación Díaz Español, en la seua condició de titular de la Direcció General de l'Agència Tributària Valenciana.

 

5. Secretaria

Carla Mansergas Monte, cap de l'Equip de Verificació i Control Tributari, dependent del Departament de Gestió Tributària de l'Agència Tributària Valenciana.