Visualització de contingut web

En què consisteix el pagament telemàtic genèric? En què consisteix el càrrec en línia? Quines diferències hi ha entre els dos sistemes?

El pagament telemàtic genèric és un sistema informàtic que utilitza el càrrec en línia i permet al ciutadà pagar electrònicament qualsevol taxa 046, amb l'autenticació de l'usuari per mitjà d'un certificat reconegut de ciutadà emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana o per mitjà de DNI electrònic.

El càrrec en línia és un mitjà de pagament a través del qual es poden efectuar pagaments sense necessitat d'acudir a l'entitat col·laboradora de què s'és client.

A aquest mitjà de pagament poden accedir tant grans presentadors com qualsevol contribuent. La seua utilització està supeditada a l'existència del servei interactiu o telemàtic associat a l'impost, taxa o ingrés de dret públic que s'ha de recaptar.  

Està habilitada la possibilitat del càrrec en línia per als sistemes següents de presentació telemàtica de declaracions liquidacions tributàries:

  1. Particulars.
  2. Professionals.

Cal ser titular o persona autoritzada per a la disposició de fons d'un compte de càrrec que estiga obert en alguna de les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs que té habilitat el càrrec en línia.

Les entitats col·laboradores on es pot realitzar el pagament amb aquest tipus de modalitat  es detallen en l'enllaç "On i com puc pagar".

En totes les operacions d'aquest tipus s'obté un justificant de pagament, que inclou l'NRC*.

*NRC: número de referència complet, idèntic al de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Codi de 22 posicions que conté informació sobre el pagament d'un tribut i que justifica que s'ha efectuat.