Visualització de contingut web

Requisits per a fer la presentació i el pagament individual per mitjà de transmissió de dades, inclosos en el subsistema SAR@-5-600

Per a utilitzar la modalitat de presentació i pagament individual per mitjà de transmissió de dades del model 600 d'autoliquidació, l'obligat tributari ha de:

 1. Posseir simultàniament la condició d'ordenant del pagament, per la qual cosa únicament s'admeten autoliquidacions amb un subjecte passiu.
 2. Disposar de certificat reconegut en suport programari expedit per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) o de qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos legalment en la mesura que es puguen acceptar en el sistema SAR@.

  Amb aquesta finalitat, la Generalitat indicarà en aquest portal tributari els sistemes de signatura electrònica acceptats.

  El certificat digital de l'ACCV es pot obtindre en els punts de registre d'usuari de l'ACCV (PRU).

  Es pot consultar el punt de registre més pròxim en: http://www.accv.es/va/ciutadans/punts-de-registre-dusuari/

  Una vegada es disposa del certificat digital de la GVA, cal seguir els passos indicats en la web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, en "Requisits aplicacions amb signatura electrònica": http://www.accv.es/va/ciutadans/ajuda/descarregar-certificats-digitals/

 3. Ser titular o persona autoritzada per a la disposició de fons d'un compte corrent que estiga obert en alguna de les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat que complisquen les exigències tècniques i operatives del sistema de passarel·la de pagaments de la Generalitat, a fi que la utilització del mecanisme de pagament esmentat no comporte la despesa corresponent a les taxes de transferència interbancària ni produïsca retards en la confirmació i la validació dels ingressos, per part de la Generalitat, que es deriven dels tràmits de curs interbancari esmentats.

  Es pot consultar la llista d'entitats que tenen habilitada la realització del càrrec en línia: On i com puc pagar?

 4. Renunciar, prèviament, i en tot cas, al termini bancari per a rebutjar i tornar les ordres de càrrec en compte, segons les especificacions establides per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en coordinació amb les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat.
 5. Requeriments tècnics:
 • Microsoft Windows 98 o superior, Linux.
 • Adobe Acrobat Reader 5 o superior.
 • Internet Explorer 6 (o superiors) i Mozilla Firefox 2.
 • Resolució de pantalla 800 x 600 o superior.
 • Connexió a internet.
 • Tindre instal·lat el component ActiveX de signatura electrònica de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública que vos sol·licitarà el sistema (en cas d'Internet Explorer).
 • Registrar en el navegador els certificats de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). http://www.accv.es/va/ciutadans/ajuda/descarregar-certificats-digitals/
 • Registrar en el navegador com a lloc de confiança (dins d'"Eines" – "Opcions d'internet" – "Seguretat" – "Llocs") el lloc web següent: https://Atenea.ha.gva.es.