Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Visualització de contingut web

Presidència

9740 - Taxa per Inserció d'Anuncis en el DOCV

9813 - Taxa per Obtenció Certificació Acreditativa Servei Admissió

9814 - Taxa per Presentació Prova Avaluadora Servei Admissió

9818 - Taxa per la Inscripció/Renovació en el Registre d'Organismes de Certificació Administrativa (OCA)

9844 - Taxa per Admissió a les Proves Selectives

9850 - Llicències de comunicació audiovisual