¿Què és Sar@2 - 650, qui pot utilitzar-lo i quines avantatges té?

Què és Sar@2 - 650, qui pot utilitzar-lo i quins avantatges té?

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, conscient de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies per a prestar un millor servei als ciutadans, ha desenvolupat un programa d'ajuda per a l'ompliment i obtenció de còpia impresa del model 650, d'autoliquidació de l'Impost sobre Successions i Donacions, modalitat successions.

Aquest programa d'ajuda el pot utilitzar qualsevol ciutadà descarregant-lo a través d'Internet.