Què és "Sol·licitud del certificat d'estar al corrent dels deutes tributaris amb la Generalitat"?

Què és la "Sol·licitud del certificat d'estar al corrent dels deutes tributaris amb la Generalitat"?

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic posa a disposició dels usuaris un sistema d'ajuda que, per mitjà de les noves tecnologies, facilita l'ompliment, el pagament del model 046-9771 d'autoliquidació emprant la passarel·la o plataforma de pagaments de la Generalitat, i la posterior obtenció del certificat d'estar al corrent dels deutes tributaris amb la Generalitat.

Aquest sistema, denominat "Sol·licitud del certificat d'estar al corrent dels deutes tributaris amb la Generalitat", permet una tramitació més ràpida i efectiva, i així evita als usuaris el desplaçament a les oficines bancàries i amplia l'horari en què poden fer els pagaments.

L'aplicació la pot utilitzar qualsevol persona física o jurídica.

En l'adreça següent del portal tributari de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic s'informa dels mitjans de pagament disponibles en les diverses entitats col·laboradores, i la modalitat de pagament utilitzada per aquest sistema és la de "càrrec en línia":

On i com puc pagar?