Visualització de contingut web

Consulta de les Oficines Competents

IMPORTANT

Si necessita acudir a una Oficina Liquidadora per a sol·licitar informació, per a evitar desplaçaments pose's en contacte amb la mateixa a través del telèfon disponible en este enllaç o mitjantçant el seu correu electrònic.

Gràcies per la seua comprensió.

Esta pàgina conté, a efectes merament informatius, els criteris continguts en la normativa reguladora del lloc de presentació de les declaracions tributàries corresponents a les operacions més usuals el rendiment de les quals corresponga a la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que preveuen els articles 32 i 33 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.

QUIN TIPUS D'OPERACIÓ PRETÉN DECLARAR?