Normativa i bústia electrónica

Normativa i bústia electrònica

Impostos mediambientals

Models d'autoliquidació

641 - Producció d'energia elèctrica. Pagament fraccionat642 - Producció d'energia elèctrica. Autoliquidació643 - Producció, tinença, depòsit i emmagatzematge de substàncies considerades perilloses. Pagaments fraccionats644 - Producció, tinença, depòsit i emmagatzematge de substàncies considerades perilloses. Autoliquidació645 - Emissió de gasos. Autoliquidació - pagaments fraccionats646 - Impost sobre Eliminació de Residus en Abocadors, Incineració, Coincineració i Valorització Energètica. Autoliquidació

Per a declaracions anteriors al tercer trimestre del 2018.

Per a declaracions iguals a posteriors al tercer trimestre del 2018.647 - Emissió de gasos. Autoliquidació